1930

Hvetlanda-Posten tisdagen den 3 juni 1930
(Vi har inte något kort från 1930 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen har avlagts av samtliga 32 iexamen deltagande elever vid Hvetlanda Kommunala Mellanskola.
Det är största antal som på en gång avlagt realskoleexamen vid skolan. 
Vi efterlyser realexamenskortet från 1930. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.