ELEVSTIPENDIUM 2022

För 8:e året delade Withalaskolans Vänner ut stipendier till 2 elever i årskurs 9.

I år gick priset till Linus Lundin och Selma Kvarnstrand.
För första gången på ett tag, gick det att dela ut priserna inför alla elever på en morgonsamling.

Ordförande Johan Lindhe berättade lite om vår förening och meningen med stipendierna.
Sedan delade Lars-Åke Sigfridsson och Carina Franzén-Ekendahl ut priserna.

Linus och Selma i Withalasalen.
Linus och Selma utanför skolan efter mottagandet av stipendiet.

Nomineringstext 2022

Selma Kvarnstrand 9I

Selma har sedan hon började sjunde klass inte gjort en dålig dag på Withalaskolan.
Hon gör alltid sitt yttersta för att lyckas i skolan, och bemöter både klasskamrater och lärare på ett trevligt sätt.
Hon har varit föredömlig i arbetet med grit och mindset, där hon bland annat var med och spelade in en film som visades för föräldrar på ett föräldramöte.
Hon är en bra arbetskamrat i grupparbeten där hon stöttar och är en viktig tillgång, och i klassrummet är hon en inofficiell ledare med positiv inverkan på klassen.
Utöver allt detta tävlar hon i ridning på elitnivå, och låter aldrig det påverka hennes prestationer i skolan på ett negativt sätt.

Linus Lundin 9B

Linus Lundin – vi nominerar Linus för att intresse och engagemang är något som drivit honom under hela högstadietiden.
Han har alltid ett trevligt bemötande oavsett vem han pratar med – vuxen som jämnårig.
I klassen har han varit en positiv ledare, stundtals agerat motor och sprider alltid ett lugn till sin omgivning.
Han är alltid hjälpsam mot sina kamrater och ser till att alla får vara med. Han väljer att se möjligheter och lärtillfällen istället för problem.
Han är alltid ärlig och kan se saker ur flera perspektiv.
En bättre klasskamrat och elev har vi svårt att föreställa oss.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.