Styrelsen

Styrelsen           styrelsen@wsv.se
Johan Lindhe ordf * 0383-12426 johan.lindhe@telia.com
Annkristin Lernefur sekr 0383-10977   anki.lernefur@telia.com
Börje Ohlsson kassör 070 567 80 54   borje.ohlsson@gmail.com
Michael Samuelsson v.ordf, ansvarig hemsidan 070 681 82 54 michael.samuelsson@vetlanda.se
Bosse Heindorff arkiverare 0383-12248  bosse.heindorff@telia.com
Magnus Lundahl medlemsansvarig 0383-18471  magnus@lundahls.eu
Lars-Åke Sigfridsson ledamot 070 591 57 56  lars.ake.sigfridsson@gmail.com
Carina Ekendahl ledamot 0383-17106  carina.ekendahl@vetlanda.se
Marianne Fagerberg ledamot 0383-18501  mariannefagerberg@tele2.se
Mats Källqvist ledamot

Pia Fransson ledamot

070 309 40 71  matskallqvist@telia.com

pia.fransson@vetlanda.se

Valberedning Kerstin Nilsson
Ingela Källqvist
Revisor Mats Landén
Revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson
* Ordföranden har ordet …..
  vintern-våren 2012
…..  hösten 2011
…..  vintern-våren 2011
…..  vintern 2010-2011
…..  sommaren 2010   
…..  våren 2010           
…..  vintern 2009-2010
…..  hösten 2009
…..  våren 2009           

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.