Styrelsen

Styrelsen           styrelsen@wsv.se
Johan Lindhe ordf * 070 627 6811 johan.lindhe@telia.com
Mats Källqvist sekreterare 070 309 40 71  matskallqvist@telia.com
Marianne Fagerberg kassör 070 285 19 04   fagerbergmarianne51@gmail.com
Lars-Åke Sigfridsson vice ordf. 070 591 57 56  lars.ake.sigfridsson@gmail.com
Magnus Lundahl medlemsansvarig 070 534 33 12  magnus@lundahls.eu
Pia Fransson ledamot 070 637 30 47 pia.fransson@vetlanda.se
Ingegerd Karlsson ledamot                                    niklasson57@hotmail.com
Carina Ekendahl ledamot 073 358 42 80 carina.ekendahl@vetlanda.se
Helena Fredriksson ledamot 072 561 72 14
 Marianne Petersson ledamot  070 874 51 37
marianne.pettersson@kontorsspecial.se
Valberedning: Kerstin Nilsson, Ingela Källqvist
Revisor: Mats Göransson
Revisorssuppleant: Maj-Sofie Johansson
* Ordföranden har ordet …..
  vintern-våren 2012
…..  hösten 2011
…..  vintern-våren 2011
…..  vintern 2010-2011
…..  sommaren 2010   
…..  våren 2010           
…..  vintern 2009-2010
…..  hösten 2009
…..  våren 2009           

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.