1915

Hvetlanda-Posten tisdagen den 1 juni 1915
(Vi har inte något kort från 1919 varför vi tar med referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Till läroverksöverstyrelses ombud att övervaka och leda skolexamina är förordnad 
lektor K. L. Hagström vid examina den 7 juni vid Hvetlanda mellanskola. Hvetlanda-Posten tisdagen den 8 juni 1915

Realexamen avlades igår (7/6) vid Hvetlanda kommunal mellanskola av följande skolans elever:
Harald Karlström, Bexheda, Fredric Lagerholm, Hvetlanda, Nils Wicén, Nye, Elsa Johansson, Alsheda,
Elvi Svensson, Karlstorp och Elin Peters, Hvetlanda. 


Vi efterlyser realexamenskort från 1915. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.