1928

Hvetlanda-Posten tisdagen den 5 juni 1928
(Vi har inte något kort från 1928 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen har vid Vetlanda Kommunala Mellanskola avlagts av samtliga i examen deltagande nämligen:
Harry Andersson, Nils Danielsson, Sune Lundkvist, Bengt Norén, Johan Svensson,Karl-Gustav Wiktorin 
samtliga från Vetlanda, samt Erik Engkvist, Skede, Stig Isaksson, Lemnhult, Margit Bergvall, Näsby, Margit Gustafsson, Näsby. 


Vi efterlyser realexamenskortet från 1928. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.