Referat och bilder från årsmötet 2013

Bilder och referat från Withalaskolans Vänners
årsmöte 2013-03-16 


arsmote12013

Withalaskolans Vänner hade sitt nionde årsmöte lördagen den 16 mars 2013 på Withalaskolan.
arsmote52013
Ordförande Johan Lindhe hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och Anki Lernefur ledde sedan årsmötesförhandlingarna på, som vanligt, ett föredömligt sätt!

arsmote42013

Det blev omval på alla poster och presidiet fick följande utseende: Ordförande Johan Lindhe, sekreterare Anki Lernefur och kassör Håkan Johansson.

arsmote32013


arsmote22013
Under eftermiddagen informerade Bosse Heindorff på ett mycket intressant sätt om boken ”Withalaskolan 100 plus”, som nu beslutats kommer att tryckas och ges ut i oktober/november.


Vidare informerades om att Withalaskolan fyller 110 år 2014 och Withalaskolans Vänner 10 år vilket ska firas på olika sätt. Styrelsen återkommer med detta längre fram. De närvarande fick också se en mycket trevlig film, sammanställd av Sven Sterner, om Kvarndammen och området däromkring. 

Kaffe och trevligt umgänge stod också på eftermiddagens program. 
arsmote62013

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.