Elevkataloger

Elevkataloger

Den äldsta Elevkatalogen i original Withala- och Samrealskolans Vänner/Withalaskolan har i sin ägo är från 1912 och den är skänkt av Stefan Sollin. 

Med Elevkatalog menar vi den typ av katalog som kommer ut en bit in på höstterminen och där elever och personal under innevarande läsår presenteras. 

Oftast står det vad skolan heter och just ordet Katalog på framsidan. (Jfr Redogörelsekatalog på annan plats på Withala- och Samrealskolans Vänners hemsida). 

Dessa kataloger är förstås viktiga för att få en helhetsbild av skolan varför Withala- och Samrealskolans Vänner försöker komplettera den samling vi redan har. 

Föreningen har fått originalkataloger i gåvor av Stefan Sollin (1912), Marianne Hesslekrans (1915), Mia Ekström (1931, 1932, 1934 och 1936), Ebba Ericsson (1936 och 1938), Christina Clabe (1938), Bertil Ögren (1962) och Anders Jonsson (1969). Landsarkivet i Vadstena, Kungliga Bibloteket, Lunds Universitetsbibliotek och ett antal privatpersoner har också varit oss behjälpliga. 

Vi TACKAR alla som på något sätt bidragit till vår samling av skolkataloger/elevkataloger. 

Vi saknar Kataloger från nedanstående år. (I original eller kopia) 
(Elev- och personalkataloger. Oftast med benämningen Katalog på framsidan) 

1900, 1901 och 1902. Om de någonsin funnits.
1903 (Har vi en s k Redogörelsekatalog som även är en Elevkatalog).
1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 och 1911.


Från och med läsåret 1970 då grundskolan flyttade in i byggnaden är samlingen av kataloger komplett. 

Har du kataloger från ovanstående år som saknas i vår samling är Withala- och Samrealskolans Vänner tacksamma för kopior på dem. 

Hör gärna av dig om Kataloger till någon i styrelsen. Namn och nummer finns på hemsidan.
Dessa kataloger kan ha framsidetext såsom Samskolan, Samskolan och Högre folkskolan, Samskolan och Kommunala Mellanskolan, Samrealskolan, Samrealskolan och Kommunala Gymnasiet, Realskolan och Statliga allmänna gymnasiet, Realskolan Kommunala Handelsgymnasiet och Statliga allmänna gymnasiet eller Statlig realskola och Statliga allmänna gymnasiet och kanske ytterligare någon variant, allt ut i Hvetlanda eller Vetlanda (kärt barn har många namn). 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.