1919

Hvetlanda-Posten fredagen den 30 maj 1919
(Vi har inte något kort från 1919 varför vi tar med referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen vid Hvetlanda kommunal mellanskola.
De muntliga proven för realskolan avlades idag av följande abiturienter, som samliga godkändes:
Ragnar Ekholm, Folke Johansson, Olof Jonsson, Edit Gustavsson, Atrid Göthberg, Eva Haagbyhn,
Anna Hägg, Karin Jonsson och Majken Nilsson.
De lyckliga realskolestudenterna mottogs efter elddopets slut med lyckönskningar och 
blommor av sina anhöriga, och glädjen stod högt i tak.
I morgon skola de åtta återstående abiturienterna gå upp. Lycka till! Hvetlanda-Posten fredagen den 3 juni 1919

Realskoleexamen avlades i lördags vid Kommunal mellanskolan här av följande skolans elever:
Inge Karlström, Tore Kjörling, Astrid Kristoffersson, Anna Lisa Lindberg, Hildegard Lundblad,
Astrid Petersson, Inez Roos och Margret Young. 


Vi efterlyser realexamenskort från 1919. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.