Referat och bilder från årsmötet 2012

Bilder och referat från Withalaskolans Vänners årsmöte 2012-03-10 
DSC05670

DSC05676
Lördagen den 10 mars 2012 hade Withala- och Samrealskolans Vänner sitt åttonde årsmöte. Platsen var som vanligt Withalaskolan. Till styrelsens stora glädje gladde oss drygt 25 medlemmar med sin närvaro. Årsmötet inleddes med årsmötesförhandlingari sedvanlig ordning. Vi fick en ny ordförande, Johan Lindhe, som vi hälsar välkommen på sin nya post.
Samtidigt vill vi varmt tacka vår avgående ordförande, Bosse Heindorff, som under åtta år lagt ned ett fantastiskt arbete i vår förening. En punkt på dagordningen var byte av namn på vår förening. Styrelsens förslag ”Withalaskolans Vänner” väckte gehör hos alla närvarande och klubbades igenom. 
DSC05682
DSC05691
Efter förhandlingarna bjöds alla på kaffe med dopp. Major Sture Ahlstedt, som varit elev på Samrealskolan, berättade minnen från sin skoltid. Vi fick också ta del av några av major Ahlstedts alla limerickar och citat från hans bok ”Limerickar och annat”. Detta uppskattades mycket. Ämneslärare Jan Sellman, som också varit elev vid skolan, berättade även han olika episoder som utspelat sig vid hans skolgång på Samrealskolan. Avslutningsvis visades en film som gavs ut i samband med Withalaskolans 100-årsjubileum. 
DSC05689

DSC05679

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.