Jubileumsbad

Jubileumsbad
31 januari 2005 


Det jubileumsbad för år 9, som planerats till den 3 september 2004, fick på grund av branden i Badhuset senareläggas till den 31 januari 2005. Jubileumsbadet ägde rum med anledning av att Vetlanda Badhus och Withalaskolan fyllde 50 respektive 100 år. 

Alla elever i år 9 var inbjudna av Medley AB till gym, relax och bassängbad i Vetlanda Badhus. Eleverna stortrivdes förstås med ett schema som såg helt annorlunda ut än övriga eftermiddagar. Förutom ovanstående aktiviteter inbjöd Jenny Björkman, Medley AB, till ett vattengympapass. De elever som ville använda badhusets solarier hade möjlighet till detta mot betalning. 

Andra elever utnyttjade Hövdingen för badminton, fotboll och volleyboll. 

Mellanmål serverades och alla tycktes trivas på Badhusets och Withalaskolans 150-årsbad. 

På uppdrag av jubileumskommittén hade dagen planerats av Medley AB och Withalaskolans idrottslärare vilka härmed får ett stort tack! 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.