1931


Hvetlanda-Posten tisdagen den 3 juni 1931
(Vi har inte något kort från 1931 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen aflades vid Vetlanda kommunala mellanskola i lördags (30/5) av följande 12 elever:
Gunborg Ahlberg, Alseda, Birgit Dahlbärg, Vetlanda, Karin Danielsson, d:o,
Gunborg Eliasson, d:o, Gunvor Gränsström, d:o, Birgit Hultin, Landsbro, Ingegerd Lindberg, Vetlanda,
Karin Petersson, d.o, Ellen Wigfors, d:o, Tage Egertz, d:o, Jan Fjaestad, d:o, Gustav-Adolf Schreiberg, Eneryda.


Vi efterlyser realexamenskortet från 1931. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.