1922

Hvetlanda-Posten 30 maj 1922
(Vi har inte något kort från 1922 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen avlades i lördags (27/5) vid härvarande Kom. Mellanskola av alla de 
i fjärde klassen anmälda nämligen:
Rune Haagbyhn, Ivar Jonsson, Ingrid Hagberg, Tyra Larsson, Ingrid Petersson och Ann-Mari Stenberg,
samtliga från Hvetlanda samt Sven Carlsson, Myresjö, Lilly heiner, Upplanda och Betty Johnsson, Landsbro. 


Vi efterlyser realexamenskortet från 1922. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.