Referat och bilder från årsmötet 2008

Referat från
Withala- och Samrealskolans vänners
årsmöte 2008-04-12


Årsmötet för Withala- och Samrealskolans Vänner inleddes med att mellanvåningen i A-huset namngavs efter de två välkända Vetlandaprofilerna och skolledarna vid Withalaskolan Per Tjäder och Jörgen Ödeen. 
arsmote1_2008
Cirka 40 årsmötesdeltagare samlades i Landshövdingehallen, där ordförande Bosse Heindorff hälsade alla välkomna. Deltagarna vandrade därefter bort till A-huset, där de två familjerna med Kate Ödeen och Birgit Tjäder i spetsen presenterades. 

Vid ceremonin med familj, kollegor och f.d. elever närvarande avtäcktes mässingsskyltarna på mellanvåningen i A-huset av Bosse Heindorff. 
arsmote2_2008
arsmote3_2008

NAMNGIVNINGEN: På våren 1970 begärde skolstyrelsen 125.000:- för att omändra Withalaskolan till en högstadieskola och i planeringen kunde man konstatera att högstadiet vid höstterminens start skulle få 33 klasser. Rektor på skolan blev Jörgen Ödeen och tillsynslärare blev Per Tjäder. De båda, tillsammans med studierektor Erik Berg, alla tre tjänstgörande på Centralskolan, skulle ta över ledningen av Withalaskolan. 

Jörgen och Pelle – Pelle och Jörgen blev sedan under cirka 20 års tid synonymt med Withalaskolan. Det var två riktiga arbetsmyror, som kommit till Withalaskolan, både kvalitativt OCH kvantitativt. De var verkligen inte rädda för att arbeta och självklart smittade detta av sig till den personal som följde med upp från Centralskolan till Withalaskolan. 

Ordföranden Bosse Heindorff sa avslutningsvis: ”Withala- och Samrealskolans Vänner vill hedra dess två skolkämpar och parhästar, med att namnge en del var av samma våning efter deras namn Jörgen Ödeen och Per Tjäder.” 

Därefter sa Fredrik Ödeen: Härmed namnger vi denna våning till VÅNING JÖRGEN ÖDEEN – och Anders Tjäder sa: Härmed namnger vi denna våning till VÅNING PER TJÄDER. 

arsmote6_2008
Efter namngivningen berättades det spontant både från familjerna Tjäder och Ödeen, men även från andra närvarande, anekdoter och händelser från de båda skolledarnas tid vid skolan. 

ÅRSMÖTET: I samband med årsmötesförhandlingarna blev förre styrelseledamoten Sven-Anders Hultander avtackad med en så kallad Withalastenblomma, gjord av konstnärinnan och före detta eleven vid skolan Annike Behrm. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.