Elev- och personaljubileum

100arlogoa Elev- och personaljubileum
personalj1

Fredagen den 3 september 1904 klockan 11.00 höll rektor Uno Stadius det absolut första uppropet på vår skola. Ytterligare ett upprop ägde rum två dagar senare vid samma tidpunkt.

Fredagen den 3 september 2004 firades denna händelse, på Withalaskolan, av elever, personal och ca 30 inbjudna gäster.

Dagens program innehöll bl a film i Withalasalen och tre olika ”studiebesök” i Forngården. Hembygdsföreningens ordförande Bruno Robeling berättade om byggnaderna på platsen. Arne Ahlgren talade om Vetlanda de senaste 100 åren och Margareta Rosander förevisade skolmuseets samlingar. Alla tre är f d elever på skolan och Margareta dessutom lärare på skolan sedan många år.

Klockan 10.30 samlades elever, personal och inbjudna gäster för en jubileumshögtid i Withalasalen. Rektor Håkan Petersson hälsade välkommen. Elevkören med orkester, under Svetlana Driaginas ledning, underhöll med bravur tillsammans med solisterna Julia Jonsson och Johan Yngvesson.

personalj2
Karin Adolfsson, Anki Lernefur och Bosse Heindorff.

Kommunalrådet Göran Lindell högtidstalade. Withalaskolan gratulerades av föreningen Withala- och Samrealskolans Vänner genom Börje Olsson, Barn- och Utbildningsnämnden genom Alf Karlsson och skolkansliet genom skolchef Hans Svensson.

Exakt klockan 11.00 tog rektor Håkan Petersson till orda. Med ”absolut största möjliga tystnad” kände vi alla historiens vingslag.

Därefter visades en DVD-film som även finns på videokassett. Filmen har rubriken ”En historisk resa” – Withalaskolan 100 år.

Efter högtiden i Withalasalen samlades alla elever och all personal på skolgården för jubileumsfotografering i det vackra sommarvädret.

I samband med lunchen blev det tipspromenad som förstås handlade om Withalaskolan.

personalj3
Sara Tullberg med band.
personalj4
Johan Yngvesson och Julia Jonsson med kören.

 

Kl 14.00 blev det uppskattad rockkonsert i Withalasalen. F d eleven Sara Tullberg med vänner underhöll. Att taket fortfarande sitter kvar på Withalasalen får närmast anses som en sensation. Elevernas och personalens bifall kände inte några gränser. När Sara sjöng Lena Ph:s ”Det gör ont” lyfte taket trots allt. Som väl var hamnade det på rätt plats när det föll tillbaka.

Gästerna fick en rundvandring på skolan. I datasalen informerade Bengt Lernefur om vår datautbildning och gästerna inbjöds till egen surfning på skolans hemsidor. Till sist följde en gemensam måltid.

Håkan Petersson hälsade gästerna välkomna till bords. Områdeschef Stefan Larsson presenterade ny medarbetare. Bosse Heindorff berättade om upplägget av Withalaskolans jubileum och presenterade Withala- och Samrealskolans Vänner.

I elev- och personaljubileumsgruppen har eleverna Julia Jonsson, Kajsa Axelsson och Sebastian Guterstam ingått. Personalen representerades av Håkan Petersson (ordförande), Anki Johansson, Eva Göthe, Johan Lindhe och Bosse Heindorff (sekreterare.)

Karin Adolfsson och Anki Lernefur har dragit ett stort lass när det gäller gästernas förplägnad.

Självklart har många andra hjälpt till för att dagen skulle kunna genomföras och bli så lyckad som vi tycker att den blev.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.