Vintern-våren 2012

Ordföranden har ordet vintern-våren 2012 

Ett nytt år har inletts och med det följer nya förväntningar!

När det gäller Withala- och Samrealskolans Vänner så nämnde jag i ordförandeordet under hösten, att föreningen har årsmöte, som kommer att hållas på Withalaskolan den 10 mars 2012 klockan 15.00. Vi kommer också att medverka på Arkivens dag lördagen den 10 november 2012 då vi också kommer att ha en namngivning om bara namngivningspersonen har tillfälle att deltaga.

Själv kommer jag att sluta som ordförande i föreningen vid årsmötet och en kommitté där delar av valberedningen ingår jobbar med frågan och kanske de alla redan är färdiga med det arbetet. Jag har ju varit ordförande i åtta år eller sedan föreningen startade den 31 mars 2004 och tycker att det är lagom nu. Styrelsen och valberedningen har varit förberedda på att jag skall sluta som ordförande i 1½-2 år så det är inget dramatiskt på något sätt och det är absolut ingen form av schism som ligger bakom.

Jag har fått vara med om fyra fantastiskt trevliga fester, 10 namngivningar där 14 personer ingått, en arkivens dag, föredrag, 7 utnämningar av hedersmedlemmar och mycket, mycket annat. Inte minst uppbyggnaden av föreningens arkiv har varit stimulerande, då det i princip inte fanns ett papper i kommunens olika arkiv, när vi startade den 31 mars 2004.

När det gäller föreningens dokumentation om skolans 108-åriga historia, har vi ganska långt framskridna planer på en nyhet, där vi utvecklar skolans arkiv och historik. Detta blir en nyhet, om den genomförs, som jag låter den nya/nye ordförande berätta om, när hon eller han finner lämpligt.

Vid årsmötet den 10 mars kommer styrelsen att föreslå en namnändring av föreningen frånWithala- och Samrealskolans Vänner till Withalaskolans Vänner. Utöver att det är smidigare och att det alla redan nu är ganska vanligt att man uttrycker sig med den kortare versionen, finns det faktiskt ytterligare skäl. Vi tror att de gamla samrealskoleeleverna tidigare har känt sig välkomna och kommer att känna sig välkomna i föreningens verksamhet i framtiden trots ett namnbyte. Elever och personal från 1970 och framåt till 2012 och, som inte har någon anknytning till samrealskolan, hoppas vi nu ska kunna ta till sig föreningens verksamhet bättre än tidigare. Detta kräver förstås lite bredare inriktning, bland annat på hemsidan och i verksamheten, från styrelsens sida. Vi märkte självklart, när de gamla högstadieeleverna Stefan Arwidsson och Cathrine Fundin ingick i showen ”Stefan & Kim” i höstas, att det finns ett mycket stort intresse från de tidigare högstadieeleverna och även från högstadiets personal, när programmet gick i deras riktning. Dessutom var det så, att en stor del av publiken ändå var samrealskoleelever. Det finns således plats för alla, vilket verkligen var meningen, när föreningen bildades för 8 år sedan.

Jag vill önska medlemmar och alla andra som brukar vara inne på vår hemsida God fortsättning på 2012 och Väl mött på årsmötet den 10 mars!
Bosse Heindorff, ordförande i Withala- och Samrealskolans Vänner.

bosse.heindorff@telia.com

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.