Withalaskolans Vänner

skola_skiss_gammal[2]Withalaskolan förr Withalaskolan - färg - beskuren
Withalaskolan nu
Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia. Föreningen vill genom olika träffar, jubileer, utställningar och annan verksamhet bevara och förstärka samhörighetskänslan generationerna emellan avseende elever och anställda.

 

 

Till medlemmar i Withalaskolans Vänner!

Du inbjuds härmed till årsmöte som äger rum tisdagen den 23 mars kl. 18.30.

Mötet sker i år digitalt via Teams.

Anmäl ditt deltagande senast 16 mars via mejl till styrelsen@wsv.se.

Handlingar skickas med mail om du anmäler dig till årsmötet.

Vi är en förening med cirka 300 medlemmar. Medlemsantalet har minskat något från föregående år.

Detta kan delvis ha sin förklaring i att vi under 2020 inte kunde genomföra den planerade medlemsfesten. Vi vet ju av erfarenhet att vid dessa tillfällen är ni och många tidigare medlemmar noga med att ha er medlemsavgift inbetalad.

Vår förhoppning var att än en gång få bjuda på en show med Stefan & Kim. Detta var planerat att arrangeras under oktober 2020, men vi vet ju alla varför detta inte kunde bli av. Vi hade även planer på att flytta arrangemanget till våren 2021 men även detta måste tyvärr avbrytas.

Vi, liksom många andra, avvaktar nu utvecklingen inom ”kultursektorn”, men vet att Stefan Arwidsson med kollegan Kim ligger i startgroparna – De längtar till Vetlanda och vår publik.

Vi har även fått pausa våra trevliga berättarkvällar, med inbjudna föreläsare inom olika ämnen.

Vid årsmötet i mars 2020 gick vi en rundvandring i Withalaskolans nybyggda huskropp och information gavs om den stora förvandlingen av skolan, detta av skolvaktmästare Johan Lindhe. Årsmötet hölls i den nybyggda mycket rymliga och trevliga skolrestaurangen.

Föreningen har under sex år delat ut Withalaskolans Vänners elevstipendium. Detta går till en tjej och en kille i årskurs 9 som i sitt skolarbete och i sitt handlande varit positiva föredömen för kamrater på Withalaskolan. Stipendiet kommer återigen att delas ut under våren 2021.

Personalen på skolan hälsar att den stora utbyggnaden/renoveringen fortgår enligt plan, allt skall stå klart till oktober 2021 men man har nu under ett år redan haft undervisning i den nya stora huskroppen. I april kommer även det ”gamla” B-huset att stå klart att tas i bruk igen.

Styrelsen / Withalaskolans Vänner

Detta år betalar ni inte in någon medlemsavgift till föreningen.
Information om nästa inbetalning av medlemsavgift kommer i ett utskick under januari 2022. Då gäller inbetalningen av medlemsavgift för år 2022–2023.

Lämna ett svar

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.