Withalaskolans Vänner

skola_skiss_gammal[2]Withalaskolan förr Withalaskolan - färg - beskuren
Withalaskolan nu
Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia. Föreningen vill genom olika träffar, jubileer, utställningar och annan verksamhet bevara och förstärka samhörighetskänslan generationerna emellan avseende elever och anställda.

En liten rapport från den stora ombyggnationen av Withalaskolan.

Här är bilder från etapp 1 som skall var klar till jul.

En bild från baksidan av Withalaskolan
Nya skolan växer fram
En bild från innergården
Såhär ser det ut på insidan just nu.

Under 1,5 år har man byggt en helt ny huskropp i tre våningar mellan C- och E-huset.

Hit kommer stora delar av undervisningen att flyttas i januari.

I januari 2020 startar en helrenovering av B- och C-huset. – De två äldsta huskropparna.

Slutligen under våren 2021, så blir det vissa nya lokaler i A-, D- och E-huset.

Spännande blir även en helt ny förbindelsegång i glas. Samt att alla parkytor ner till fågeldammen och Vetlandabäcken ska fräschas upp.

Hälsningar Ordf. Johan

Lämna ett svar

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.