Withalaskolans Vänner

skola_skiss_gammal[2]Withalaskolan förr Withalaskolan - färg - beskuren
Withalaskolan nu
Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia. Föreningen vill genom olika träffar, jubileer, utställningar och annan verksamhet bevara och förstärka samhörighetskänslan generationerna emellan avseende elever och anställda.
Årsmötesprotokollet finns nu på hemsidan under fliken årsmöte.

Den 6:e mars hölls årsmöte i Withalaskolans Vänner. Ett 30-tal medlemmar deltog och lyssnade bl a på Jan Ekström och Sven Sterner som visade bilder och berättade om hur det såg ut runt Withalaskolan ”förr” i tiden.

Jan Ekström och Sven Sterner
Några av medlemmarna på mötet
Marianne, Mats och Lars-åke uppmärksammades för sina insatser under 5 år i föreningen .
Förenings vice ordförande Lars-Åke Sigfridsson hade nöjet att överräcka en gåva till Johan Lindhe och Börje Ohlsson,
De har varit verksamma i styrelsen allt sedan starten 2004.

Personalen på skolan hälsar att den stora utbyggnaden/renoveringen fortgår enligt plan, allt skall stå klart till sommaren 2021, men redan nu så ser man den nya huskroppen i etapp 1 på baksidan växa fram – spännande.

Styrelsen / Withalaskolans Vänner

FÖRSTA SPADTAGET

Nya Withalaskolan
Såhär ska nya skolan se ut!
 
Efter ca. 5 års planering, politiska beslut och hårt arbete tillsammans med arkitekter så var ritningar klara under våren 2018.
Juni 2018 så beslutades det att det blir BRANTÅS BYGG i Vetlanda som blir huvud entreprenör. Ett stort projekt på ca 140 miljoner under tre år.
De fick tillträde till området bakom skolan under v. 35 och tisdagen den 28 augusti så togs första spadtaget.
Rektor Magnus Maars och Brantås VD Fredrik Lindgren
 
Under 1,5 år så kommer det att byggas en ny huskropp som kommer att dockas mot befintlig skola.
Det blir i tre plan på ca 3000 kvm. I botten en helt ny restaurang med eget tillagningskök och slöjdsalar.
De övre två våningarna blir klassrum liknande som nu med arbetslagsarenor. Även alla ytor utvändigt kommer att anpassas, förskönas.
 
Under hösten, vintern 2020-21 så kommer alla övriga ytor på skolan utöver Withalasalen att renoveras. Skolan ska anpassas för att bli en skola för ca 700 elever, som det innebär  eftersom att högstadiedelen på Mogärdeskolan flyttas upp hit.
Paus efter hårt arbete
 
/Johan Lindhe ordf. tillika skolvaktmästare på Withalskolan.
 

Hemsidan fungerar bäst med webbläsarna Google Chrome eller Firefox.

Lämna ett svar

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.