Withalaskolans Vänner

skola_skiss_gammal[2]Withalaskolan förr Withalaskolan - färg - beskuren
Withalaskolan nu
Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia. Föreningen vill genom olika träffar, jubileer, utställningar och annan verksamhet bevara och förstärka samhörighetskänslan generationerna emellan avseende elever och anställda.

 

Berättarkväll om Vetlanda och Ekenässjöns handel och industri under 100 år

Välkomna till en spännande resa i gamla minnen om Vetlandas och Ekenssjöns framgångsrika handel och industri under 100 år med våra kunniga medlemmar Sven-Anders Almén och Bertil Nilsson.

Alla är välkomna, så ta gärna med en granne, vän eller bekant. Vi bjuder på entré, fika och en trevlig kväll.

Vi vill även informera om kommande aktiviteter, mer inf. i medlemsutskicket i januari 2020.

Vid vårt årsmöte i början på mars så blir det även rundvisning i den nya skolbyggnaden, som tas i anspråk nu till vårterminen. Guide blir vår ordförande och tillika vaktmästare på skolan Johan Lindhe.

I oktober 2020 bjuder vi än en gång på en härlig medlemsfest med Stefan och Kim med deras nya show Stefan och Kim ”2020” med mat och dryck i vanlig ordning.

/styrelsen

En liten rapport från den stora ombyggnationen av Withalaskolan.

 

Här är bilder från etapp 1 som skall var klar till jul.

En bild från baksidan av Withalaskolan
Nya skolan växer fram
En bild från innergården
Såhär ser det ut på insidan just nu.

Under 1,5 år har man byggt en helt ny huskropp i tre våningar mellan C- och E-huset.

Hit kommer stora delar av undervisningen att flyttas i januari.

I januari 2020 startar en helrenovering av B- och C-huset. – De två äldsta huskropparna.

Slutligen under våren 2021, så blir det vissa nya lokaler i A-, D- och E-huset.

Spännande blir även en helt ny förbindelsegång i glas. Samt att alla parkytor ner till fågeldammen och Vetlandabäcken ska fräschas upp.

Hälsningar Ordf. Johan

Lämna ett svar

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.