Withalaskolans Vänner

skola_skiss_gammal[2]Withalaskolan förr Withalaskolan - färg - beskuren
Withalaskolan nu
Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia. Föreningen vill genom olika träffar, jubileer, utställningar och annan verksamhet bevara och förstärka samhörighetskänslan generationerna emellan avseende elever och anställda.

Stipendieutdelning 6 maj 2019

Den 6 maj så delades Withalaskolans vänners elevstipendium ut för femte gången.

Stipendiet går till en pojke och en flicka i åk. 9 som särskilt utmärkt sig genom ett gott skolarbete och god kamratskap.

Som numera en tradition så delas detta ut vid en morgonsamling. Att få ta emot denna utmärkelse inför en fullsatt Withalasal gör det ju lite extra för alla.

Utdelningen började med att förenings ordförande berättade och visade klassfoton från alla de 115 år som skolan har varit i bruk.

Ordföranden berättar historiken om tidiga skolformer och att det nästa år är 50 år som skolan har varit ett rent högstadium.

I år var det Iri Brattkull 9H och Eshan Nazari 9G som fick ta emot stipendiet tillsammans med ett inramat diplom, Vår bok Withalaskolan 100 + och en chokladask.

Stipendiutdelare från föreningen var Börje Ohlsson och Marianne Fagerberg.

Senare på dagen så bjöd även föreningen alla elever och personal på glass, även det en uppskattad tradition.

Motiveringar
Eshan Nazari 9G:

Eshan har på kort tid tillgodogjort sig stora kunskaper inom svenska skolan och presterat bra resultat. Han är en bra kompis med ett lugnt och sympatiskt sätt. Brusar aldrig upp och har alltid ett trevligt bemötande, både mot vuxna och andra elever. Träffar man Ehsan i korridoren så möts man alltid av ett leende. Han är mån om att göra ett bra jobb och visar en stor vilja att hela tiden vilja utveckla sina kunskaper vilket har lett till positiva framsteg.

Kriterierna säger följande: Stipendiaterna ska vara sympatiska, trevliga och ambitiösa ungdomar som utifrån sina förutsättningar gjort sitt bästa. De ska uppfylla vad som förväntas av en god vän. Genom skolarbete och i handlande ska de ha varit ett positivt föredöme för sina kamrater och för sin skola.

Iri Brattkull 9H:

Iri inkluderar alltid alla när något ska göras och ser till att ingen känner sig utanför. Hon säger till direkt om någon känner sig orättvist behandlad. Trots stora idrottsliga framgångar låter hon aldrig skolarbetet gå i andra hand. Hon är ambitiös och gör alltid det man ska i skolarbetet på ett föredömligt sätt.

Kriterierna säger följande: Stipendiaterna ska vara sympatiska, trevliga och ambitiösa ungdomar som utifrån sina förutsättningar gjort sitt bästa. De ska uppfylla vad som förväntas av en god vän. Genom skolarbete och i handlande ska de ha varit ett positivt föredöme för sina kamrater och för sin skola.

Styrelsen/Wsv

Nya Withalaskolan

Såhär ska nya skolan se ut!
 
Efter ca. 5 års planering, politiska beslut och hårt arbete tillsammans med arkitekter så var ritningar klara under våren 2018.
Juni 2018 så beslutades det att det blir BRANTÅS BYGG i Vetlanda som blir huvud entreprenör. Ett stort projekt på ca 140 miljoner under tre år.
De fick tillträde till området bakom skolan under v. 35 och tisdagen den 28 augusti så togs första spadtaget.
Rektor Magnus Maars och Brantås VD Fredrik Lindgren
 
Under 1,5 år så kommer det att byggas en ny huskropp som kommer att dockas mot befintlig skola.
Det blir i tre plan på ca 3000 kvm. I botten en helt ny restaurang med eget tillagningskök och slöjdsalar.
De övre två våningarna blir klassrum liknande som nu med arbetslagsarenor. Även alla ytor utvändigt kommer att anpassas, förskönas.
 
Under hösten, vintern 2020-21 så kommer alla övriga ytor på skolan utöver Withalasalen att renoveras. Skolan ska anpassas för att bli en skola för ca 700 elever, som det innebär  eftersom att högstadiedelen på Mogärdeskolan flyttas upp hit.
Paus efter hårt arbete
 
/Johan Lindhe ordf. tillika skolvaktmästare på Withalskolan.
 

Hemsidan fungerar bäst med webbläsarna Google Chrome eller Firefox.

Lämna ett svar

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.