Referat och bilder från årsmötet 2007

Referat från
Withala- och Samrealskolans vänners
årsmöte 2007-04-21


Årsmötet 2007 inleddes med namngivning av VÅNING Rune Forsum, rektor vid skolan 1954-1970.
ref2007a

Forsum är en av de riktigt stora giganterna under Withalaskolans drygt etthundra år. När han kom till realskolan 1954 fanns det 12 klasser. 

1957 började utbyggnaden av gymnasiet och 1958 av den treåriga realskolan. 1963 hade skolan 30 klasser och 915 elever. 

Samtidigt byggdes skolan ut från det som numera kallas B- och C-husen att omfatta även A-, D- och E-husen. Allt detta tillkom på initiativ och under ledning av Rune Forsum. 
ref2007c
Våningen som namngavs till VÅNING Rune Forsum är hela 2:a våningen i D- och E-husen. Att styrelsen för Withala- och Samrealskolans Vänner valde just denna delen av skolan beror på att vi vet att just matsalen låg Rune Forsum mycket varmt om hjärtat. 

Runes son Urban från Linköping, yngst i en syskonskara på tre, övervarade namngivningen tillsammans med sin hustru Elisabet och det var också Urban som hade hedersuppdraget att säga ”Härmed namnger vi denna våning till VÅNING Rune Forsum”. Urban berättade sedan om sin far som en hårt arbetande och plikttrogen man som verkligen hade sina elevers bästa som ledstjärna, vilket många av oss elever från den tiden också kunde intyga. 
Urban sa vidare att namngivningen är en väldigt fin hedersbetygelse och jag tror pappa verkligen gläder sig i sin himmel. 
ref2007kref2007e  
Därefter tog årsmötesförhandlingar vid. Än en gång, under Anki Lernefurs suveräna ledning. Se årsmötesprotokollet. 
ref2007n

Lena Ottosson hade avböjt återval i styrelsen och avtackades med present för ett fantastiskt fint arbete sedan föreningen bildades. 
Anki fick en vårbukett för ordförandeskapet under årsmötet. 


Samlingen avslutades med kaffe och dopp och Kerstin Nilsson hade traditionsenligt ordnat lotteri.
ref2007p

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.