Referat och bilder från årsmötet 2019

Den 6:e mars hölls årsmöte i Withalaskolans Vänner. Ett 30-tal medlemmar deltog och lyssnade bl a på Jan Ekström och Sven Sterner som visade bilder och berättade om hur det såg ut runt Withalaskolan ”förr” i tiden.

Jan Ekström och Sven Sterner
Några av medlemmarna på mötet
Marianne, Mats och Lars-åke uppmärksammades för sina insatser under 5 år i föreningen .
Förenings vice ordförande Lars-Åke Sigfridsson hade nöjet att överräcka en gåva till Johan Lindhe och Börje Ohlsson,
De har varit verksamma i styrelsen allt sedan starten 2004.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.