1925

Hvetlanda-Posten fredagen den 29 maj 1925
(Vi har inte något kort från 1925 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället)

Realskoleexamen aflades den 29 och 29 maj vid härvarande Kommunala Mellanskola af följande lärjungar:
Ivar Engstrand, Ivar Holm, Gustav Johansson, Torsten Larm, Eric Norberg, Märtha Hedström,
Karin Johansson, Viola Nilsson, Ingrid Svensson och Karin Svensson samtliga från Hvetlanda.
Ragnar Dahlberg, Nye, Karl Jonsson, Flugeby, Svea Björk, Hellinge, Britta Hedin, Alsheda, Greta Holmström, Alsheda
Svea Karlsson och Dagmar Svensson,Bäckseda.
Som skolöfverstyrelsens ombud fungerade rektor Hugo Granlund, Oskarshamn.

 

Vi efterlyser realexamenskortet från 1925.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.