Referat från årsmötet 2021

Referat från årsmöte med Withalaskolans Vänner, 2021-03-23

Withalaskolans Vänner har haft årsmöte. Ett årsmöte som blev annorlunda till följd av rådande pandemi. Mötet genomfördes digitalt via Teams.

Årsmötesordförande Johan Lindhe inledde med ett välkomstanförande och därefter tog mötet vid. Dagordningen godkändes och kunde följas punkt för punkt.
Verksamhetsberättelsen presenterades, ekonomiska läget redovisades och en revisionsberättelse lästes upp.
De sedvanliga valen genomfördes och resultatet blev omval av ordförande och samtliga ledamöter för ytterligare ett år.

Vid punkten Uppvaktning blev Magnus Lundahl digitalt uppvaktad för sitt engagemang som styrelseledamot under 15 år.

Innan Johan, ordförande och tillika skolans vaktmästare avslutade årsmötet höll han en muntlig genomgång om hur skolans om- och tillbyggnad fortgår.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.