Elevstipendium

Withalaskolans Vänners elevstipendium delas ut till en tjej och en kille i årskurs 9 på Withalaskolan.

Stipendiet är på 1000 kr vardera.

Kriterier

Stipendiaterna ska vara sympatiska, trevliga och ambitiösa ungdomar som utifrån sina förutsättningar gjort sitt bästa.
De ska uppfylla vad som förväntas av en god vän.
Genom skolarbete och i handlande ska de ha varit ett positivt föredöme för sina kamrater och för sin skola.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.