Vintern 2010-2011

Ordföranden har ordet vintern 2010-2011 

Withala- och Samrealskolans Vänner kan snart summera verksamhetsåret 2010 och på dess konto kan vi notera att vi haft två namngivningar inom föreningen på skolan. Det var dels i samband med årsmötet, den 20 mars, som Lars-Göran Frisk postumt fick ett klassrum namngivet efter sig och där hans gamle klasskamrat Åke Persson höll högtidstalet. Det var andra gången vi hade glädjen att ha Åke hos oss som högtidstalare då han var just högtidstalare när Lennart och Jan Olof Stenflo namngav ett klassrum 2009. Dels var det den 2 oktober då det var Arne Jacobssons tur att få ett klassrum namngivet efter sig och högtidstalare var, hans adept en gång i tiden, Lars Gunnar Erlandson. Det rum som Arne fick namngivet efter sig ligger rakt ovanför det Lars Gunnar fick namngivet efter sig för några år sedan. Cirkeln är sluten skulle man kanske kunna säja.

Föreningen ser nu fram emot verksamhetsåret 2011 och alla detaljer är inte klara än, men en namngivning av en korridor är planerad till årsmötet lördagen den 9 april 2011. Detta är förmodligen den sista korridoren som namnges på en mycket lång tid framöver. De korridorer som hittills har namngetts har s a s ”härstammat” från skolans verksamhet under i stort sett 1900-talet. Den nuvarande styrelsen har lämnat hälften av alla korridorer på skolan för framtida namngivningar. När det gäller klassrum och andra rum återstår väl ett antal namngivningar, dock inte speciellt många, innan vi sätter stopp för att även här ”att ge framtiden en chans”.

Vi hoppas också att kunna erbjuda våra medlemmar något trevligt framåt hösten vilket vi också hoppas återkomma med inpå nyåret.

En stor nyhet vid skolan är att efter 106 år och tre månader fick skolan sin första kvinnliga rektor. Det är Anna Carlsson som formellt tillträdde som rektor vid Withalaskolan den 1 december 2010, efter att vikarierat på tjänsten hela höstterminen i stort sett. Vi i Withala- och Samrealskolans Vänners styrelse vill på det allra hjärtligaste hälsa Anna välkommen till rektorstjänsten. Vi hoppas förstås på ett gott samarbete vilket är en förutsättning för föreningens arbete och engagemang för att fortsätta sitt arbete när det gäller att dokumentera skolans historia och nutid. Säjas ska också, att Anna som har varit anställd på skolan som lärare ett antal år, är den första som gått direkt till en rektorstjänst från en lärartjänst på skolan under alla åren från 1904.

Skolans förste rektor Uno Stadius har blivit aktualiserad under hösten då hans barnbarn Märta Tikkanen skrivet en bok om sin mormor och morfar vid namn ”Emma & Uno – visst var det kärlek”. Den rektor som varit längst vid skolan är E J Levin och han tjänstgjorde som rektor 1911-1940.

Varför inte önska God Jul, nu, eller Gott Nytt År, nu eller långt fram på nyåret, med ett medlemskap i Withala- och Samrealskolans Vänner till någon som varit elev, anställd eller är intresserad av Withalaskolan? Kostnad för medlemskapet för hela 2011 är 25:-. Läs vidare på fliken FÖRENINGEN här på vår hemsida. Du får gärna maila och kontrollera hur den tänkta mottagaren har det med medlemskap.

Hela Withala- och Samrealskolans Vänners styrelse vill önska alla medlemmar och andra som brukar vara inne på vår hemsida
En Riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen genom Bosse Heindorff, ordförande.

bosse.heindorff@telia.com

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.