Referat och bilder från årsmötet 2006

Referat från
Withala- och Samrealskolans vänners
årsmöte 2006-03-18


Withala- och Samrealskolans Vänner inledde sitt årsmöte med att namnge konferensrummet i den ursprungliga byggnaden från 1904. Konferensrummet namngavs till RUM Uno Stadius efter skolans första rektor 1904-1905. Stadius var rektor även året före att den nuvarande skolan byggdes, alltså på Lasarettsgatan 4, där Nya Slöjdaffären idag ligger. 

Ordförande Bosse Heindorff hälsade alla välkomna. Maja Stadius Ludvika, barnbarn till Uno, presenterades och därefter vandrade de församlade till skolans konferensrum.
ref2006_1753
Hösten 1904 startade undervisning för 75 elever i ”skolhus tvärsöfver Stationsgatans ändpunkt vid norra Nygatan”, som stadsarkitekten Atterström från Jönköping ritat och August Pettersson låtit uppföra. Skolan innehöll stor aula, 8 lärosalar och utrymmen för lärare och rektor, som alltså var Uno Stadius. 

Withala- och Samrealskolans Vänner har från skolledningen fått (det självpåtagna) uppdraget att föreslå namn på rum, salar och korridorer och att arrangera själva namngivningen. 

RUM Uno Stadius är den första namngivningen, utöver Withalasalen, på skolan. Framledes kommer förhoppningsvis många olika platser på Withalaskolan att namnges dock är det tänkt att det ska ske utan någon som helst kronologisk ordning. 

Maja Stadius sa vid invigningen. ”Härmed döper vi detta rum till RUM UNO STADIUS”. 

Därefter vidtog samling i skolans matsal där Maja var den som fick börja genom att berätta om sin farfar.
ref2006_1756

Maja skänkte till Withala- och Samrealskolans Vänner fem brev och tre brevkort som konstnären Gustaf Franzén, Vetlanda och f ö teckningslärare vid skolan långt senare, skrivit från Stockholm 1904 till rektor Stadius. Det förhöll sig nämligen så att Stadius hjälpte den unge Franzén till Stockholm och Akademien på olika sätt. Därefter tog årsmötesförhandlingar vid under Anki Lernefurs eminenta ledning även i år och den nya styrelsen i sin helhet som finns under årsmötesprotokollet men nämnas kan att Sven-Anders Hultander efter två år avböjt återval och avtackades för sin fina insats i föreningen. Nyvald i styrelsen blev Solvej Helander Mörnefelt och i valberedning Eva Göthe, f ö var det omval.Håkan Petersson, ansvarig för föreningens hemsida presenterade densamma och fick mottaga en varm applåd för ett fantastiskt arbete. Styrelsen hoppas att alla sprider www.wsv.se till bekanta och vänner. 

I samband med årsmötesförhandlingarna hölls parentation över Bengt Olzon, föreningens kassör och primus motor vid bildandet av Withala- och Samrealskolans Vänner. Bengts fantastiska förmåga när det gällde planering, framförhållning, noggrannhet, idèrikedom och entreprenörsanda nämndes och en tyst minut hölls för vår kassör och vän. 

Med blommor tackade Kerstin Nilsson Bo Heindorff för hans engagerade arbete i föreningen. 
någon som helst kronologisk ordning. 


Maja Stadius sa vid invigningen. ”Härmed döper vi detta rum till RUM UNO STADIUS”. 

Därefter vidtog samling i skolans matsal där Maja var den som fick börja genom att berätta om sin farfar.Maja skänkte till Withala- och Samrealskolans Vänner fem brev och tre brevkort som konstnären Gustaf Franzén, Vetlanda och f ö teckningslärare vid skolan långt senare, skrivit från Stockholm 1904 till rektor Stadius. Det förhöll sig nämligen så att Stadius hjälpte den unge Franzén till Stockholm och Akademien på olika sätt. 

Därefter tog årsmötesförhandlingar vid under Anki Lernefurs eminenta ledning även i år och den nya styrelsen i sin helhet som finns under årsmötesprotokollet men nämnas kan att Sven-Anders Hultander efter två år avböjt återval och avtackades för sin fina insats i föreningen. Nyvald i styrelsen blev Solvej Helander Mörnefelt och i valberedning Eva Göthe, f ö var det omval.

Håkan Petersson, ansvarig för föreningens hemsida presenterade densamma och fick mottaga en varm applåd för ett fantastiskt arbete. Styrelsen hoppas att alla sprider www.wsv.se till bekanta och vänner. 

I samband med årsmötesförhandlingarna hölls parentation över Bengt Olzon, föreningens kassör och primus motor vid bildandet av Withala- och Samrealskolans Vänner. Bengts fantastiska förmåga när det gällde planering, framförhållning, noggrannhet, idèrikedom och entreprenörsanda nämndes och en tyst minut hölls för vår kassör och vän. 

Med blommor tackade Kerstin Nilsson Bo Heindorff för hans engagerade arbete i föreningen. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.