Hösten 2009

Ordföranden har ordet hösten 2009 

Trots att verksamhetsåret 2009-10 inte är tänkt som ett ”firarår”, när Withala- och Samrealskolans Vänner fyller 5 år, börjar det ändå likna ett riktigt jubileumsår!

Det började med att föreningen namngav det första klassrummet någonsin till ”Rum Lars Gunnar Erlandson” den 28 mars 2009.

Den 31 augusti kom skolans förste rektor, Uno Stadius, barnbarn Maja Stadius och Märta Tikkanen på Vetlandabesök. Märta som är en av Nordens mest lästa och översatta författare höll föredrag både för skolans årskurs 9-elever på Withalaskolan och för allmänheten på Vetlanda Museum.

Bara fem dagar senare, den 5 september, var det dags för en ny namngivning på Withalaskolan. Det var bröderna Lennart och Jan Olof Stenflo som gav namn åt Rum Stenflo.

Reportage om Majas och Märtas besök och om Stenflonamngivningen finns här på hemsidan eller kommer inom kort.

Under hösten 2009, på den så kallade ”Arkivens dag” den 14 november kommer nästa aktivitet för Withala- och Samrealskolans Vänner. Då är det dags för ”öppet arkiv hos Withala- och Samrealskolans Vänner”. Dels kommer vi precis som namnet på dagen anger att visa vårt arkiv som vi har samlat ihop under de fem åren som föreningen har funnits och som vi faktiskt är stolta över. Dels kommer två tavlor som ”försvann” från Withalaskolan i augusti 1970 att återbördas. Se separat information, ca 25 september 2009, här på hemsidan, under ”öppet arkiv hos Withala- och Samrealskolans Vänner den 14 november”.

Till årsmötet i mars/april planeras det för ytterligare en namngivning men till det återkommer jag i december

Ständigt återkommer problemet att det visar sig svårt att nå ut med information av olika slag. Detta gäller inte minst att informera, i första hand före detta elever men även andra intresserade, att det finns något som heter Withala- och Samrealskolans Vänner. Även att nå ut till medlemmar, som inte har anmält E-postadress till medlemsregistret, med aktuell information är många gånger svårt av ekonomiska skäl. Med en medlemsavgift på 25:-/år får det inte bli för stora kostnader på porto eller/och annonser.

Dessa s k problem kan ni som är medlemmar eller som läser dessa rader hjälpa oss i styrelsen med genom att du skickar vår hemsideadress www.wsv.se till en god vän, gammal skol- eller klasskamrat, släkting eller vad det kan vara, så får även de chansen att dels gå in på vår hemsida och få den informationen och dels att kunna bli medlemmar om de så önskar. Du som är medlem OCH har en E-postadress, men inte uppgivet den till föreningen eller om du bytt E-postadress, kan snarast skicka denna till styrelsen@wsv.se Tack på förhand! Om alla medlemmar, i Withala- och Samrealskolans Vänner, som har en E-postadress uppger den tillstyrelsen@wsv.se, så blir det förhoppningsvis så få kvar utan E-postadress att vi får råd att skicka ut vanliga brev till detta fåtal, när vi har olika aktiviteter på gång.

Medlemmar och andra läsare av www.wsv.se önskas en härlig höst med mycket svamp, bär och fruktplockning. /Bosse Heindorff. Ordförande i Withala- och Samrealskolans Vänner.bosse.heindorff@telia.com

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.