Medlemsskap

Medlemskap:
•Alla som är eller varit elever/anställda vid Withalaskolan/Samrealskolan samt de som har stort intresse för skolan kan bli medlemmar.

  Medlemsavgift:
• 50,- för två kalenderår.

  Vill du bli medlem
sätt in pengarna på postgironummer 124 54 84 – 9

 Skriv ”medlemsavgift” samt ditt namn, adress och gärna även emailadress på talongen. 

  Kontakta styrelsen:
• email: styrelsen@wsv.se

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.