Namngivning Nils Trowald

Arkivens dag 2012.11.10

Nils Trowald fick ge namn åt ett rum på Withalaskolan.

nilstrowaldjohan
Nils Trowald och Withalaskolans Vänners ordförande, Johan Lindhe.

 

Withalaskolans Vänner ingick under lördagen i det riksomfattande Arkivens dag då föreningen visade upp hela sitt arkiv.

Skolkataloger, urklippspärmar och pärmen om kören Teen Singers tilldrog sig det största intresset men även pärmarna med den kommande boken ”Withalaskolan hundra plus” föll i de besökandes smak. 

nilstrowald2
Högtidstalare och förrättare vid namngivningen var Sibylla Petersson.

I samband med arkivdagen hade föreningen namngivning av Rum Nils Trowald skolans förste elevrådsordförande.
Nils Trowald har en 35-årig gärning som pedagog vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som merit.
Han har under årens lopp drivit den pedagogiska meriteringens betydelse som har resulterat i att universiteten och högskolorna kräver pedagogisk utbildning vid tillsättning av professors – och lektorstjänster.
Nils Trowald tilldelades Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens pedagogiska pris 2004. Han är också författare till ett stort antal pedagogiska böcker.

nilstrowaldfantomen
Lars Gunnar Erlandson som ”Den vandrande vålnaden”, Fantomen.

 

Scenshow
Efter namngivningen hade Nils klasskamrater, Vetlandas första studenter från1960, anordnat en scenshow i Withalasalen till hans ära.
Musik och sång framfördes av Torgny Samuelsson, Georg Frisk och Birgitta Zakeusson.
Före detta utrikeskorrespondenten vid Sveriges Radio, Lars Gunnar Erlandson, imiterade flera kända svenska profiler.

Scenframträdandet hölls samman av vänföreningens Anki Lernefur.
Själv trollade Trowald på sitt oefterhärmliga sätt i sitt tacktal.

nilstrowaldavslut
Några av Nils Trowalds klasskamrater som framträdde på scenen.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.