Withalaskolans Vänners årsmöte 2024

Årsmöte i Withalaskolans Vänner hölls den 12 mars, där ett 30-tal medlemmar var på plats.

Vi hade bjudit in Pär-Olof Högstedt som berättade om sin roll som Mark- och exploateringschef.

Det var intressant att höra arbetet bakom butikers nyetableringar, nya bostadsområden, cityhandeln, miljösaneringar o allt annat i denna tjänst.

I och med detta möte så summerades ju även föreningens första 20 år, tänk vad tiden går…

Lars-Åke Sigfridsson tackade ordförande Johan Lindhe för 20 års styrelsearbete.

Hans Folkesson och Kerstin Liiw hade nöjet att tacka ledamöterna Lars-Åke Sigfridsson och Marianne Fagerberg för 10 år styrelsearbete.

Detta tack framfördes även till Mats Källkvist som tyvärr inte kunde närvara.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.