Referat från berättarkvällen 16/11 2021

Börje, Johan och Thomas

Föreningen Withalaskolans Vänner har arrangerat ännu en berättar-/föreläsningskväll. Detta var den första efter att pandemirestriktionerna släppte för några månader sedan. Kvällens tema var ”Vilken betydelse har konstnärer och Vetlanda Tändsticksfabrik haft för Vetlandas utveckling under 100 år?”

Ett 70 tal personer hade sökt sig till Withalaskolans nya skolrestaurang för att lyssna på de båda föreläsarna, Börje Ohlsson, tidigare anställd på ”Stickan” och Thomas Johansson, tidigare museichef på Vetlanda Museum.

Värdföreningens ordförande, Johan Lindhe inledde med att hälsa välkommen och gav en resumé över de tidigare genomförda arrangemangen med berättarkvällar. Han presenterade också kvällens föreläsare där Börje Ohlsson inledde med en berättelse om AB Hvetlanda Tändsticksfabrik.

Företaget grundades 1907 av trävaruhandlaren Johan Andersson och dennes farbror Otto Olofsson. ”Stickan”, som företaget kallades i folkmun blev snabbt en av landets största och mest framgångsrika tändsticksfabriker och kom 1913 att ingå i den kände Ivar Kreugers ”Kalmargrupp”, AB Förenade Tändstickor och därefter från 1917 i Svenska Tändsticksaktiebolaget, STAB.

”Stickan” hade en avgörande betydelse för Vetlandas utveckling som framgångsrik företags- och handelsstad. Toppåret var 1950 då företaget hade 650 anställda. Dessa 650 hade 17 olika nationaliteter. Enligt Börje är Vetlandaföretaget, historiskt sett, kommunens mest kända genom tiderna. Detta dels för sina tändsticksasketiketter som Johan Andersson tog fram och som såldes och spreds över stora delar av världen och dels genom sitt ingående i STAB.

Vetlanda Tändsticksfabrik är Vetlandas äldsta kvarvarande företag som fortfarande är i drift. Den höga skorstenen på området har alltid varit ett ”riktmärke”. Ångvisslan hördes under många år i samband med hemgång för de anställda och lukten från förbränningen av huvudsakligen aspvirke har alltid avgett en syrlig kännbar doft i samhället. Noteras kan att ett 10-tal tidigare anställda på ”Stickan” medverkade som åhörare under kvällen och fick tillfälle att kommentera Börjes framförande.

Under pausen mellan de båda föreläsarna fanns förfriskningar och tilltugg ihop med trevligt mingel bland besökarna.

Under andra avdelningen av kvällen presenterade Thomas Johansson ett urval av 10 konstnärer som haft anknytning till staden och deras anknytning till stadens framväxt och tillväxt. Konstnärer som Ludvig Frid (1855-1909) som utförde väggmålningarna i Vetlanda kyrka. Vidare Gunnar Erik Ström (1892-1982) som även han smyckat mången kyrka i vårt land men i vår bygd mest känd för utsmyckningar i Vetlanda Badhus. En konstnär som smyckar hem i bygden var Roland Lindberg (1935-1993) vars offentliga konst kan ses på Njudungsgymnasiet. Noteras kan att Roland Lindberg hade även en anställning på Vetlanda Tändsticksfabrik och band därmed ihop de båda föreläsarna under kvällen. Gustav Svensson (1893-1957) utförde den tidigare stora väggmålningen i festsalen på Vetlanda Stadshotell. En målning som visade upp den moderna staden Vetlanda på 1950-talet. Jonas Swanström (1898-1949) som målade porträtt och var upphovsman till de affischer som togs fram i samband med Vetlandautställningarna 1932 och 1945.
För många av kvällens åhörare var det en överraskning att så många ”erkända” konstnärer har Vetlanda som sin födelseort.

Avslutningsvis tackades de båda föreläsarna med varsin blomsterbukett och de fick såklart motta varma applåder från åhörarna. Föreningen passade på tillfället att berätta om kommande arrangemang som föreningen planerar och då närmast en så kallad ”Helkväll” med mat, underhållning och mingel. Detta arrangemang är planerat till en lördag i mars månad.

Styrelsen/WSV

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.