Apropå Blå Bäret i kvarteret Oden

Apropå Blå Bäret i kvarteret Oden

Den gamla marmelad- och syltfabriken och skolan Blå Bäret revs vecka 32 2010 och helt kort vill jag berätta hur det kom sig att det blev skola av en fabriksbyggnad.

I juni 1955 presenterade byggnadsinspektör Sven Börjesson ritningar och arbetsbeskrivning för fastigheten, Oden nr 2, Blå Bärets omdisponering från marmelad- och saftfabrik till skola. Drätselkammaren hade tillsatt en kommitté för ombyggnaden och man utsåg byggmästare Rickard Samuelsson till entreprenör. Kostnaden beräknades uppgå till 125.000 kronor.

Enligt förslaget skulle den f d fabrikslokalen efter ombyggnaden innehålla 7 stycken lärosalar, lärarrum, fritidsrum för elever, skyddsrum och vissa biutrymmen.

Skolöverstyrelsen godkände planerna framåt höstkanten 1955 och tanken var vid denna tidpunkt att anläggningen skulle fungera som ett provisorium för samrealskolan, idag Withalaskolan. Sedan denna lokalfråga framledes fått en definitiv lösning skulle lokalerna disponeras av stadens yrkesskolor. Kostnaden på hösten 1955 hade ändrats till 150.000 kronor.

Det var alltså inte så att Blå Bäret började användas vid den stora om- och tillbyggnaden 1961-1964 vid Samrealskolan på Nygatan 30, utan det var snarare det ökade elevantalet vid skolan några år tidigare som var den ursprungliga orsaken.

Någon yrkesskola blev det aldrig på Blå Bäret, utan när lokalerna inte behövdes som komplement för undervisningen på Nygatan 30, blev det en mellanstadieskola. Till en början under ganska stora protester från föräldrarna till eleverna. Med åren blev det en mycket omtyckt mellanstadieskola som upphörde år 2009.

Många elever kommer att minnas Blå Bäret som ett positivt inslag i Vetlandas skolvärld!

/Bosse Heindorff

 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.