Styrelsen

Styrelsen           styrelsen@wsv.se
Johan Lindhe ordf * 070 627 6811 johan.lindhe@telia.com
Mats Källqvist sekreterare 070 309 40 71  kallqvist.mats@gmail.com
Marianne Fagerberg kassör 070-023 7526   mariannefagerberg1@gmail.com
Lars-Åke Sigfridsson vice ordf. 070 591 57 56  lars.ake.sigfridsson@gmail.com
Magnus Lundahl medlemsansvarig 070 534 33 12  magnus.lundahl@outlook.com
Pia Fransson ledamot 070 637 30 47 piafransson95@gmail.com
Ingegerd Karlsson ledamot 070-232 05 98 niklasson57@hotmail.com
Carina Ekendahl ledamot 073 358 42 80 carina@ekendahl.se
Helena Fredriksson ledamot 072 561 72 14
Jonas Kjellström ledamot 070-608 51 45 jonas.kjellstrom64@gmail.com
Valberedning: Ingela Källqvist
Revisor: Leif Aronsson
* Ordföranden har ordet …..
  vintern-våren 2012
…..  hösten 2011
…..  vintern-våren 2011
…..  vintern 2010-2011
…..  sommaren 2010   
…..  våren 2010           
…..  vintern 2009-2010
…..  hösten 2009
…..  våren 2009           

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.