Elevstipendium 2018

Withalaskolans Vänners elevstipendium 2018

Den 21 maj delades Withalaskolans Vänners elevstipendium ut för fjärde gången. Stipendiet delas ut till en pojke och en flicka i årskurs 9 som särskilt utmärkt sig genom ett gott skolarbete och gott kamratskap.

Lars-Åke Sigfridsson och Ella Sixtensson
Carina Ekendahl och Baraa Al Malek

 

I år var det Baraa Al Malek 9I och Ella Sixtensson 9E som fick stipendiet. Stipendiet är på 1000 kr samt inramat diplom tillsammans med boken ”Withalaskolan 100 plus” och chokladkartong.

Baraa Al Malek 9I och Ella Sixtensson 9E

 

 

Årets stipendiater var mycket uppskattade av hela Withalasalen som applåderade de båda värdiga stipendiaterna. Riktiga föredömen för Withalaskolans elever och Sveriges framtid.

Stipendieutdelare var Lars-Åke Sigfridsson och Carina Ekendahl från Withalaskolans Vänner.

 

Samlingen började med att ordförande Johan Lindhe, tillika vaktmästare på Withalaskolan berättade lite om olika konstverk på skolan och då även föreningens verksamhet men bl a. Stipendieutdelning.

Vi tillsammans med skolledningen konstaterar att detta känns som en numera trevlig tradition, senare på dagen så bjöd föreningen alla på varsin glasstrut i det soliga vädret.

Motiveringar:

Ella Sixtensson 9E

För Ella är Withalaskolan och skolarbetet viktigt, hon lägger ner ett stort, innerligt och målmedvetet arbete. Ella tar ansvar både för sina kamrater och för elevdemokratin på skolan, hon sprider glädje och god stämning i såväl klassrum som på raster och håltimmar. I dagens allt mer krävande och hårda samhälle känns det viktigt att få premiera en tjej som förmedlar framtidstro till våra ungdomar på Withalaskolan.

 

Baraa Al Malek 9I

Baraa är en positiv förebild som utifrån sina förutsättningar och med stor nyfikenhet och engagemang har visat att genom tydliga mål och vilja går det att nå långt. Baraa är mycket ambitiös och tar stort ansvar för sitt lärande. Baraa är trygg i sig själv och framför på ett ödmjukt sätt sina åsikter såväl till kamrater som vuxna på skolan.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.