1918


Hvetlanda-Posten tisdagen den 7 juni 1918
(Vi har inte något realexamenskort från 1918 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen avlades igår (6/6) vid Kommunala mellanskolan av följande elever:
Elsa Nilsson, Hvetlanda, Ida Linderoth, d:o, Eva Hägg, d:o; Karin Liedholm, Föreda, Elvisa Vikell, Hvetlanda,
Erik Johansson, Bäckseda, Erik Nilsson, Hvetlanda, Masse Victorin och Eijnar Lundblad, Hvetlanda.
Examinator var d:r Arman från Växjö.
Eleverna mottogs vid utträdet med blommor av anhöriga och vänner och därefter förtogs en tur
genom köpingen till fotograf Bolling, där de nyvordna ”studenterna” fotograferades.
Nästa läsår börjar med upprop 26 aug. kl. 12 f.m. 


Vi efterlyser realexamenskortet från 1918. 
1918idal
Ida Linderoth 6 juni 1918

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.