Hedersledamöter

När man deltagit i Withalaskolans Vänners styrelse och avgår efter minst 10 års gott styrelsearbete, så utses man till hedersledamot.

Withalaskolans Vänners hedersledamöter:

Håkan Johansson
Kerstin Nilsson
Håkan Petersson
Bosse Heindorff
Anki Lernefur

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.