Student 66 

Student 66 är en grupp som tog studenten 1966 vid Withalaskolan i Vetlanda. De träffas året om på fredagar klockan 16.00 på Konditori Cecil i Vetlanda. Träffarna brukar avslutas någon gång mellan 17.15 och 17.45 samma dag! Denna trevliga tradition började 2004, alltså samma år som Withalaskolan fyllde 100 år och samma år som Withala- och Samrealskolans Vänner bildades. Sedan ett halvår tillbaka förs Testamente på vad som diskuteras på Student 66-träffarna. Just nu pågår en liten aktietävling inom gruppen och skall fortgå fram till slutet av 2009.

En av de mer drivande i gruppen är Nils Levi Lundin men även Rolf Adolfsson, Åke Holm-qvist, Håkan Lindberg, Leif Lindberg och Ingemar Lönnborg är vanligen återkommande besökare. Andra som då och då brukar komma till Konditori Cecil på fredagarna klockan 16.00 är Sven-Anders Almén, Leif Björkman, Stefan Warin men även Sten Lindqvist, ända från Jönköping, har hittat till Cecil på fredagarna några gånger. Flickorna som tog studenten 1966 har varit lite mer svårflörtade. Dock har f d skolministern tillika f d Landshövding i Blekinge län och hedersmedlem i Withala- och Samrealskolans Vänner Ingegerd Wernersson varit med. En annan Ingegerd som har varit en av besökarna, är Kraft, uppvuxen på Magasinsgatan, numera Johansson och boende inom Sävsjö kommun liksom Svea Dahlin, förr Österkorsberga, numera Stockholm.

Lärarkåren och annan personal finns också representerade på Cecil på Student 66-träffarna nämligen, studierektorn på den tiden det begav sig, sedermera rektorn vid gymnasieskolan Torbjörn Rönnung. Övriga ur personalen som har funnits med på fredagsfikat är Lisbeth och Sven Hedlund, skolsköterskan Ingrid Karlsson, Mats Karlsson och Sven Toll.

Här presenteras rörliga och orörliga You Tube-bilder signerade vår medlem Nils Levi Lundin.
(För att se de rörliga bilderna: kopiera och klistra in i Google)

Här kan man också se att lille Elias Lindberg har fått följa med farfar Håkan för att träna på fikalivets hemligheter liksom undertecknad som, enligt texten på filmen är med mer i en s k kontrollfunktion, representerande Withalaskolans Vänförening eller som vi ju kallar oss Withala- och Samrealskolans Vänner! Kanske finns det (eller ha funnits), fler, uti vårt avlånga land eller t o m utanför detsamma, som träffas (har träffats) eller på något vis umgås och håller kontakten just för att ni har en gemensam anknytning till Withalaskolan i Vetlanda.

Ni får gärna höra av er och berätta!

Withalaskolehälsningar med inslag av kanelbullar och napoleonbakelser!

/Bosse Heindorff

bosse.heindorff@telia.com

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.