Elevstipendium 2021

För 7:e året delade Withalaskolans Vänner ut stipendier till 2 elever i årskurs 9.

I år gick priset till Malte Rigmark och Leo Gunnarsson.

I dessa Covid 19 tider som hindrar skolan att samla alla elever – delas priset ut i respektive klass.

Utdelare  Carina Ekendahl och Wsv ordförande Johan Lindhe ihop med skolans rektor Jacob Freij, bildade en delegation som gick till klass 9 K och 9 M. Där knackade de på och mötte en förvånad klass o pristagare.

Detta år blev det heller ingen gemensam glassutdelning till alla elever.
Vi lägger istället de resurserna på festligheter vid sammanslagningen av Mogärdeskolan och Withalaskolan som kommer att ske i augusti 2021.

Malte Rigmark och Leo Gunnarsson strålar ikapp i solen.

Nomineringstext 2021

Malte Rigmark i 9M har uppvisat fina studieresultat samt visat egenskaper så som stort ansvarstagande för sitt skolarbete och gott kamratskap. Malte är alltid vänligt inställd till alla i sin omgivning, utstrålar lugn och har en medfödd förståelse för hur man beter sig i alla olika situationer. Malte är också väldigt duktig på att uttrycka sina åsikter och står upp för dem på ett mycket ödmjukt sätt.

Leo Gunnarsson i 9K har visat stort ansvar för sitt skolarbete och försöker alltid göra sitt allra bästa. Leo är också alltid mån om att stötta sina klasskamrater och är alltid snabb med att erbjuda en hjälpande hand till dem som behöver.  Leo är alltid vänlig mot alla han möter och hans positiva inställning smittar av sig på omgivningen.  

Styrelsen/WSV

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.