Bilder och referat från Vetlandabesök

Bilder och referat från
Vetlandabesök av två barnbarn till, Withalaskolans första rektor, Uno Stadius


Måndagen den 31 augusti 2009 hade Vetlanda, och Withala- och Samrealskolans Vänner, besök av två barnbarn till Uno Stadius, Withalaskolans förste rektor. Det var Maja Stadius och Märta Tikkanen, som reste runt i Sverige så att säja ”I Unos fotspår”. För Maja var det ett återbesök i Vetlanda. Hon var med vid namngivningen av Rum Uno Stadius på Withalaskolan 2006 men för Märta var det första besöket i Vetlanda. Dagen började med ett vetlandabesok1_2009besök på Withalaskolan, en av farfar respektive morfar Unos arbetsplatser då familjen Stadius bodde i Hvetlanda 1903-05. Familjen bestod då av Uno och hustrun Emma Eleonora plus 5 barn. Ett sjätte syskon kom att födas längre fram. Samtliga sex syskon kom att avlägga studentexamen vilket självklart var unikt vid den här tiden. (Se mer på WSV:s hemsida/Minnenas kammare/Maja Stadius berättar om sin farfar Uno Stadius). 
vetlandabesok2_2009

På skolan hälsade rektor Per Fredén och skolvaktmästare, tillika styrelsemedlemmen i Withala- och Samrealskolans Vänner, Johan Lindhe, Maja och Märta välkomna. Därefter höll Märta, som är en av Nordens mest lästa och översatta författare, ett mycket uppskattat föredrag för skolans årskurs 9-elever. Efter föredraget i Withalasalen bjöd skolan på fika i Rum Uno Stadius! En DVD om Withalaskolans första 100 år överlämnades till Maja och Märta som tack för besöket. Sedan var det rundvandring på skolan under Johans ledning. Tyngdpunkten i guidningen var det s k B-huset, i vars uppbyggnad Uno Stadius var mycket engagerad under läsåret 1903-04, men man besåg förstås även övriga skolan. 

Före lunch hann man med en rundtur i Vetlanda, under föreningens ordförande Bosse Heindorffs ledning. Man började vid Slottet på Lärkgatan, där familjen bodde under sin tid i Vetlanda. även en av Unos andra arbetsplatser passerades, nämligen Lasarettsgatan 4, där skolan låg mellan 1900-1904 och där Uno arbetade 1903-1904. Huset är det där Nya Leksaksaffären till helt nyligen låg och numera Barnhörnan ligger. Även de möjliga platserna där Hvetlanda-Tidning, som Stadius var chefredaktör för, kan ha legat 1904-05, Bangårdsgatan och Storgatan, passerades under förmiddagen. Därefter bjöd Withala- och Samrealskolans Vänner på lunch på Östanå Värdshus. 

På kvällen gjorde Märta ett författarbesök på Vetlanda Museum, i regi av Kultur- och Fritid i Vetlanda, inför fullsatt salong. Rubriken för kvällens föredrag var ”Leva och skapa – Om konstnärsäktenskap” som bl a handlade om boken ”Två” från 2004.
vetlandabesok3_2009


Det var roligt för föreningen och styrelsen för Withala- och Samrealskolans Vänner att ha två av Uno Stadius barnbarn på besök i Vetlanda och dessutom kunna medverka till en författarafton för allmänheten på Museet.
vetlandabesok4_2009
 

Maja och Märta hade före Vetlandavistelsen besökt Motala där Uno i januari 1908 höll en folkhögskolekurs på Motala Verkstad för 164 deltagare och där han grundade Vätterbygdens folkhögskola som hade en helnykterhetsinriktning. Maja och Märta fortsatte efter Vetlandabesöket till Ludvika i Dalarna där Maja tidigare varit bosatt. I Dalarna besökte de även bl a folkhögskolan i Brunnsvik, innan färden gick tillbaka hem till Finland. Uno Stadius var Brunnsviks förste rektor när den startade 5 november 1906.

Withala- och Samrealskolans Vänners styrelse säjer till Maja och Märta – Hjärtligt Tack för besöket och VÄLKOMNA TILLBAKA till Hvetlanda!

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.