REFERAT FRÅN ÅRSMÖTET 2022

Årsmöte 2022

Vi var 20 medlemmar som hade samlats till årsmöte den 5:e april.

Årsmötet började med en rundvandring i B-huset, det vita expeditionshuset som nu har stått färdigt sedan ett år tillbaka.

Vi tittade på all konst som kommit upp från museets samlingar.
Även presentation av de två officiella konstverken som finns uppsatt på ”nya” skolan.

Så även historiken om konstverket Vintergatan – som nu pryder entréhallen och även är nyrestaurerad.

Årsmötesförhandlingarna drog sedan igång.
Det blev omval av ordförande Johan Lindhe och av sju ledamöter.

Vi avtackade Marianne Petersson som lämnar styrelsen och ny ledamot blev istället Ingegerd Karlsson.

Pia Fransson uppmärksammades för fem års styrelsearbete.

Vår trogne ledamot, kassör och idégivare Börje Ohlsson valde att lämna styrelsearbetet. Börje har varit med sedan starten 2004 och varit kassör de senaste sju åren.

Börje avtackas av ordförande Johan Lindhe

Börje blev härmed hedersledamot, och fick även mottaga blommor och en gåva.

/ordf.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.