ELEVSTIPENDIUM 2020

Stipendium Withalaskolans vänner 2020

Withalaskolans vänners elevstipendium 2020

Detta delades ut för 6:e gången.

Detta år fick det i Covid 19 tider som hindrar skolan att samla alla elever – delas ut i respektive klass.

Utdelare Lars Åke Sigfridsson och Carina Ekendahl, Wsv ordförande Johan Lindhe och skolans nya rektor Jacob Freij, bildade en delegation som gick till klass 9 E och 9 J, knackade på och mötte en förvånad klass.

Förhandsgranskning av bild
Carina och ordförande Johan representerade WSV.

När Lars Åke och Carina läser upp motiveringen så är det spänning i luften…

Pristagare detta år är

Isak Persson och

Julia Runesson

Förhandsgranskning av bild
Isak Persson och Julia Runesson. Årets stipendiater!

Som tradition så bjuder även WSV ALLA på glasstrut, detta blev inte på den nya stora innergården som håller på att iordningställas, och snart klar.

En ny bra yta för samlingar, fika och samvaro…

Withalaskolan hälsar även att vi är mer än halvvägs i den stora renoveringen. Nybyggnationen med en helt ny huskropp är klar, nu är det helrenovering av de två äldsta husen, B o C husen..

/Ordf. Johan


Motiveringar

Isak Persson 9E

Stort driv att stå upp för alla människors lika värde, engagerad, alltid positiv och beredd att driva arbetet i klassrummet både för gruppen och för sig själv, allmänbildad och stort allmänintresse och vältalig, alltid med glimten i ögat), är en duktig ordförande i elevrådet på skolan.

Julia Runesson 9J Julia är en sympatisk och engagerad elev som arbetar aktivt och målinriktat. Utifrån sina förutsättningar har hon tydligt gått framåt i kunskapsutvecklingen, presterat väl i ämnena och når höga kunskapskrav. Julia är samarbetsvillig och lösningsorienterad och tar därmed stort ansvar i grupparbeten. Det som särskilt kännetecknar Julia är hennes empatiska förmåga och lyhördhet för andras situation. Hon visar stor förståelse för och omtanke om andra människor, vilket gör att hon alltid är villig att ge en hjälpande hand. Julia tar sig tid att på ett lugnt och tryggt sätt stötta och vägleda kamrater i deras studier.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.