elevstipendium 2019

Stipendieutdelning 6 maj 2019

Den 6 maj så delades Withalaskolans vänners elevstipendium ut för femte gången.

Stipendiet går till en pojke och en flicka i åk. 9 som särskilt utmärkt sig genom ett gott skolarbete och god kamratskap.

Som numera en tradition så delas detta ut vid en morgonsamling. Att få ta emot denna utmärkelse inför en fullsatt Withalasal gör det ju lite extra för alla.

Utdelningen började med att förenings ordförande berättade och visade klassfoton från alla de 115 år som skolan har varit i bruk.

Ordföranden berättar historiken om tidiga skolformer och att det nästa år är 50 år som skolan har varit ett rent högstadium.


I år var det Iri Brattkull 9H och Eshan Nazari 9G som fick ta emot stipendiet tillsammans med ett inramat diplom, Vår bok Withalaskolan 100 + och en chokladask.

Stipendiutdelare från föreningen var Börje Ohlsson och Marianne Fagerberg.

Senare på dagen så bjöd även föreningen alla elever och personal på glass, även det en uppskattad tradition.

Motiveringar

Eshan Nazari 9G:

Eshan har på kort tid tillgodogjort sig stora kunskaper inom svenska skolan och presterat bra resultat. Han är en bra kompis med ett lugnt och sympatiskt sätt. Brusar aldrig upp och har alltid ett trevligt bemötande, både mot vuxna och andra elever. Träffar man Ehsan i korridoren så möts man alltid av ett leende. Han är mån om att göra ett bra jobb och visar en stor vilja att hela tiden vilja utveckla sina kunskaper vilket har lett till positiva framsteg.

Kriterierna säger följande: Stipendiaterna ska vara sympatiska, trevliga och ambitiösa ungdomar som utifrån sina förutsättningar gjort sitt bästa. De ska uppfylla vad som förväntas av en god vän. Genom skolarbete och i handlande ska de ha varit ett positivt föredöme för sina kamrater och för sin skola.

Iri Brattkull 9H:

Iri inkluderar alltid alla när något ska göras och ser till att ingen känner sig utanför. Hon säger till direkt om någon känner sig orättvist behandlad. Trots stora idrottsliga framgångar låter hon aldrig skolarbetet gå i andra hand. Hon är ambitiös och gör alltid det man ska i skolarbetet på ett föredömligt sätt.

Kriterierna säger följande: Stipendiaterna ska vara sympatiska, trevliga och ambitiösa ungdomar som utifrån sina förutsättningar gjort sitt bästa. De ska uppfylla vad som förväntas av en god vän. Genom skolarbete och i handlande ska de ha varit ett positivt föredöme för sina kamrater och för sin skola.

Styrelsen/Wsv

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.