Studentexamen

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.