Vintern 2009-2010

Ordföranden har ordet vintern 2009-2010 

Ett verksamhetsår går mot sitt slut och Withala- och Samrealskolans Vänner kan se tillbaka på ett aktivt år.

Vi har haft två namngivningar i E J Levin-korridoren, nämligen ”Rum Lars Gunnar Erlandson” och ”Rum Stenflo” efter bröderna Lennart och Jan Olof. Samtliga dessa tre blev också hedersmedlemmar i föreningen.

Vi hade också förmånen att i augusti hälsa den förste rektorn vid skolan Uno Stadius två barnbarn Maja Stadius och Märta Tikkanen välkomna till Vetlanda. Märta, som är en av Nordens mest lästa och översatta författare, höll föredrag både för årskurs 9-eleverna på Withalaskolan och för allmänheten på Vetlanda Museum.

I november hade föreningen på Arkivens dag ”öppet arkiv hos Withala- och Samreaskolans Vänner”. Under dagen fick föreningen flera nya gåvor. Dels en pärm med originalteckningar. Dessa föreställer skolans personal under mer än 25 år och är gjorda och skänkta av Nils Bergström f d lärare vid skolan. Dels en elevkatalog från 1912, i nästan ocirkulerat skick, av f d eleven Stefan Sollin. Dels fick vi kopior, av också f d eleven Lars-Eric Franzén, på intressanta tidningsurklipp om skolan från s a s nationell dagspress som vi inte hade tidigare. Dessutom hedrades fem personer med Hedersomnämnande för insatser för föreningen utan att vara invalda i styrelsen. Dessa var Mia Ekström, Anki Lernefur, Bengt Lernefur, Göran Wennestam och Sven Melin.

Andra utmärkelser som delats ut under året är femårsdiplom för förtjänstfullt arbete inom föreningen till sju styrelsemedlemmar.

Vi efterlyser fortfarande fler E-postadresser hos medlemmar som har E-post men som inte har uppgivet den till föreningen. Snälla ni, gör det, då det underlättar arbetet för oss i styrelsen och som också självklart gör det billigare för föreningen vid vissa utskick.

Kommande verksamhetsår inleds med årsmöte den 20 mars 2010 då det sista klassrummet i E J Levin-korridoren kommer att namnges. Det är den välkände radiomannen Lars Göran Frisk som kommer att få ett klassrum postumt uppkallat efter sig. Lars Göran gjorde 700 radioprogram för Sveriges Radio med titeln ”Skivor från Vetlanda”.

Styrelsen vill tipsa om att ett medlemskap för 2010-2011 för sammanlagt 50:- kan vara en uppskattad julklapp till någon som inte är medlem i Withala- och Samrealskolans Vänner!

Styrelsen för Withala- och Samrealskolans Vänner vill önska alla medlemmar och andra som brukar vara inne på vår hemsida, vilket är många,

En God Jul och Ett Gott Nytt år!

Nästa gång vi träffas är på årsmötet den 20 mars 2010 då vi namnger ”Rum Lars-Göran Frisk”!

/Bosse Heindorff. Ordförande i Withala- och Samrealskolans Vänner.bosse.heindorff@telia.com

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.