1927

Hvetlanda-Tidning fredagen den 13 maj 1927.
(Vi har inte något kort från 1927 varför vi tar med tre olika tidningsreferat istället).

Realexamen vid kommunala mellanskolan.
Skolöverstyrelsen har förordnat adj. B.A Wilke i Jönköping att såsom skolöverstyrelsens ombud
övervara och leda årets realskoleexamen vid kommunala mellanskolan i Hvetlanda.

Hvetlanda-Tidning fredagen den 20 maj 1927.
Realskrivningarna i Hvetlanda.
Vid skriftliga proven för realskoleexamen har vid Hvetlanda kommunala mellanskola godkänts följande elever:
Georg Gustafsson, Carl Erik Hellström, Ivar Johansson, Sigvard Karlander, Leonard Krantz, Ulf Norén, Gillis Petersson, Ture Sjöstedt,
Sten Törnkvist, Elsa Danielsson, Anna Brita Hagberg, Sigrid Jakobsson, Greta Lindberg, Birgit Olsson, Margit Strömkvist, Ann Greta Thörnlund och Ragnhild Warin.

Hvetlanda-Tidning fredagen den 3 juni 1927.
Realexamen avlades på onsdagen (1/6) av samtliga 17 i den muntliga examen deltagande.
I samband med de nyligen avhållna skrivningarna återgavo vi lärjungarnas namn.
Sedan den nya skaran vid 4-tiden på e.m. utanför skolan blivit vederbörligen blomsterprydd
av anhöriga och bekanta, företogs den sedvanliga färden genom staden i festligt dekorerade bilar.

Vi efterlyser realexamenskortet från 1927.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.