Namngivning Håkan Petersson

Namngivning och årsmöte hos Withalaskolans Vänner

Lördagen den 5 mars deltog drygt 50 medlemmar i föreningens årsmöte och i samband med detta även namngivning av ”Våning Håkan Petersson”. Withalaskolans f d rektor Håkan Petersson fick som den fjärde av skolans byggherrar en ”Våning” namngiven efter sig. I det här fallet Withalaskolans uppehållsrum och bibliotek. Efter Håkans högtidliga klipp av blågult band, fortsatte firandet i skolans matsal. Här bjöd Cathrine Löfstedt, Julia Jonsson och Peter Hedström på finstämd sång och musik. Högtidstalet till Håkan hölls av Landsbro skolas rektor Marie Ekström, som på ett förnämligt sätt gjorde en resumé av Håkans levnadshistoria. Senare bjöds alla på kaffe med tilltugg. Eftermiddagen avslutades med föreningens årsmöte. De tio tidigare ledamöterna i styrelsen omvaldes för ytterligare ett år. Ordförande är Johan Lindhe. Valda ledamöter ser med tillförsikt fram mot verksamhetsåret 2016.

Text:

Anki Lernefur

Nedan följer några bilder från namngivningen och årsmötet.

Bilderna är tagna av Bengt Lernefur.

 

Håkan klipper bandet framför "Våning Håkan Petersson"
Håkan klipper bandet framför ”Våning Håkan Petersson”

 

Håkan och Julia Jonsson.
Håkan och Julia Jonsson. Julia som var elev vid Withalaskolan när Håkan var rektor, sjöng ett par sånger. Numera är de goda vänner.

 

Håkan och Marie Ekström. Marie som höll ett mycket trevligt och känslofyllt högtidstal.
Håkan och Marie Ekström. Marie som höll ett mycket trevligt och känslofyllt högtidstal.

 

Ordförande Johan tillkännager att Håkan är ständig hedersmedlem i Wsv.
Ordförande Johan tillkännager att Håkan är ständig hedersmedlem i Wsv.

 

Håkan tillsammans med Cathrine L, Peter H och <julia <Jonsson.
Håkan tillsammans med Cathrine L, Peter H och Julia J.

 

Några av medlemmarna på årsmötet.
Några av medlemmarna på årsmötet.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.