1929

Hvetlanda-Posten 4 juni 1929
(Vi har inte något kort från 1929 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen avlades i lördags (1/6) vid Vetlanda kommunala mellanskola av
Ingrid Önne, Eva Ekvall, Inez Danielsson, Mascot Fjästad, Verner Johansson, Tage Hedström 
Karl-Erik Ek, Lars Thorsell, Karl Hansson, Karl Einar Karlsson och Harald Erlandsson.Vi efterlyser realexamenskortet från 1929. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.