Årsafslutning 1909

Hvetlanda-Posten fredagen den 11 juni 1909. 

(realexamen avlades vid denna tid ännu inte vid skolan, utan först 1912.) 

Läsårsavslutning och offenlig examen höll i lördags (29/5) i högre folkskolan härstädes. 
De snabba och i allmänhet korrekta svaren vittnade om att undervisningen bedrifvits 
med nit och intresse. Skolan åtnjuter också stort förtroende och dess elever har i 
allmänhet med heder bestått tentamina vid ansökan om inträde i andra, högre läroanstalter. 
Äfven i år hafva ett par af dess utgående elever Lilly Seth och Karin Bergfeldt erhållit 
inträde i sjunde klassen i Jönköpings östra elementarläroverk för flickor. 
Kyrkoherde Hagström afslutade ned att uttala sin tillfredställelse med de resultat, som 
vunnits. På grund af sin ställning hade han haft tillfälle att se, att lärarepersonalen med 
trohet och duglighet utförde sitt ansvarsfulla värf. 

Från femte klassen utexaminerades följande elever: 
Georg Lindberg, Elin Lindgren, Josef Svensson, Rut Svensson, Lilly Seth, Beda Olsson 
och Karin Bergfeldt. 

Undervisningen har under året meddelats å 65 elever. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.