Referat från årsmöte 2023

Ett 60-tal medlemmar var samlade. Föreningsordförande Johan Lindhe inledde med att hälsa välkommen och lämnade därefter över ordet till kvällen gäst, Sven-Anders Almén som kåserade kring ”Minnen från 50- och 60-talen i Vetlanda”. Sven-Anders sätt att förmedla minnen föranledde igenkännande fnissningar, skratt och kommentarer.

Efter en paus då det bjöds på fika inleddes så de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Valberedningens förslag på styrelse för kommande år var omval på samtliga ledamöter samt nyval av en ledamot, Jonas Kjellström.
Detta förslag godkändes av årsmötet och innebär följande sammansättning: Johan Linde, ordförande, Mats Källqvist, sekreterare, Marianne Fagerberg, kassör samt ledamöterna Pia Fransson, Carina Ekendahl, Helena Fredriksson, Ingegerd Karlsson, Lars-Åke Sigfridsson, Magnus Lundahl samt Jonas Kjellström.

Ledamoten Helena Fredriksson uppvaktades med en blomma för fem års styrelsearbete.

Avslutningsvis fanns Stefan Arwidsson med på telefon från Spanien, där han kommande dagar skulle ha en stor konsert med duon Stefan & Kim.

Styrelsen framförde än en gång ett tack till Stefan för den stora medlemsfesten 2022 där duon var huvudnummer med sin show. Stefan hälsade att det alltid är lika roligt att komma tillbaka till sin gamla skola och till Vetlanda.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.