1932

Hvetlanda-Posten tisdagen den 2 juni 1932
(Vi har inte något kort från 1914 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen aflades i fredags (29/5) vid härvarande Kommunala Mellanskola af följande lärjungar:
Värne Gustafsson, Flugeby, Karl Jansson, Bexheda, Gunnar Sandberg, Hvetlanda, Anni Fransson, d:o,
Astrid Isaksson, d:o samt Anna Jonsson, Simnatorp. 

Som examinator eller, om man så vill läroverksöfverstyrelsens ombud var läroverksrådet Prof. G. Rydberg 
närvarande och som examensvittne d:r Dahlborg, löjtnant von Porat och grosshandlare M. Wigstrand tillika
med inspektor och skolstyrelsen. Professor Rydberg uttryckte i sitt tal sedan vid middagsbordet sin stora
belåtenhet med resultatet af undervisningen. 


Vi efterlyser realexamenskortet från 1932. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.