Årsafslutning 1906

Hvetlanda Tidning lördagen den 2 juni 1906. 

(Realexamen avlades vid denna tid ännu inte vid skolan, utan först 1912. 
Någon text om avslutningen gick inte att finna i Hvetlanda-Posten. I Hvetlanda Tidning fanns 
däremot nedanstående referat. Uno Stadius som var skolans förste rektor samtidigt som 
han var chefredaktör för Hvetlanda Tidning hade vid denna tidpunkt slutat sina tjänster i 
Vetlanda och befann sig numera i Dalarna. Kanske var det så att det fanns lite 
”Samrealskolekänsla” på Hvetlanda Tidning tack vare det tidigare förhållandet med 
Stadius dubbla tjänstgöringar. Till att börja med, då skolan startade, gick tidningens 
överskott till skolan. Om så var fallet även 1906 är just nu obekant för oss i föreningen.) 


Examen ägde rum igår (1/6) vid härvarande samskola. Efter en kort bön samlades barnen i 
sina respektive klasser, där förhöret i olika ämnen pågick till kl 12. 
Sedan samlingen därefter skett i stora salen, utdelades betygen, hvarefter inspektor
med ett tal hemförlovade eleverna. 
Samskolans styrelse hade sedermera middag å Centralhotellet för skolans inspektor och lärarekår.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.