ELEVSTIPENDIUM 2023

Elevstipendium 2023!

För 9:e året delade Withalaskolans Vänner ut stipendier till 2 elever i årskurs 9.

I år gick priset till André Hildorsson och Ella Alsäter.

Withalaskolans Vänners ordförande tillika vaktmästare Johan Lindhe, berättade historik om skolan.
Han visade även äldre bilder på skolan en del och klassfoton.
Han berättade även om vår förening, Withalaskolans Vänner.


Därdefter delade Lars-Åke Sigfridsson och Carina Franzén-Ekendahl ut priserna till årets pristagare.

André och Ella med sina priser

Motiveringar

Ella Alsäter 9D

Ella är en omtänksam och ambitiös elev som genom aktivt arbete under lektionerna når de mål hon sätter upp. Ella tar stort ansvar för sin kunskapsutveckling och visar att hon besitter GRIT, förmågan att inte ge upp när något är svårt, tidskrävande eller jobbigt. Utifrån sina förutsättningar har Ella därför gått framåt i sin kunskapsinhämtning och når goda resultat.
Ella är också en god kamrat som är hjälpsam både i och utanför klassrummet.

André Hildorsson, 9A

André är en bra kompis med ett lugnt och sympatiskt sätt. Han har alltid ett trevligt bemötande, både mot vuxna och andra elever på skolan. När man möter André i korridoren får man alltid ett leende och en hjälpande hand om det behövs. Utifrån sina förutsättningar har André presterat väl i alla skolans ämne och därmed gått framåt i sin kunskapsutveckling.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.