Namngivning E J Levin

 

Namngivning av
KORRIDOR E J LEVIN

Lördagen den 20 maj 2006

Withala- och Samrealskolans Vänner inledde föreningens första föreläsning ”Budda, Lala, Kanta, Bayard och alla de andra” med att namnge C 11-korridoren till KORRIDOR E J LEVIN.

Ordföranden Bosse Heindorff och en av föreningens arkivarier Kerstin Nilsson hälsade välkommen. Några av rektor Levins f d elever fanns bland de som mött upp denna lördagsmorgon.

Bosse berättade att det var E J Levin som var ”byggherre” 1939 för den byggnaden där C 11-korridoren är belägen. Levin är den som under skolans första hundra år har tjänstgjort längst som rektor, nämligen från 1911 fram till sin bortgång den 18 mars 1940.

DIGITAL CAMERA
Mia Ekström framför skylten i korridor E J Levin (C11-korridoren)

Förrättare av invigningen var rektor Levins elev Mia Ekström, Mölndal, som var elev vid skolan under åren 1933-1937.

 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.